Menu
<<>>

Kona Kai Resort & Spa

San Diego, California


Architect: Douglas Fredrikson Architects
Principal in charge of design: Douglas Fredrikson, AIA